Välkommen till Rappe Fastigheter.

Vi hyr ut bostäder, fritidshus, kontor och diverse lokalytor.

De flesta ytorna finns i Växjö stad men också på Drettinge Gård i Braås.

Hyreslägenheterna är ca 80 st belägna centralt i Växjö.

Byggnadsår för fastigheterna är mellan 1880 och 1960.

Vår strävan är att hyra ut en bra bostad varför de äldre husen har reparerats eller kommer att moderniseras.

När vi går igenom äldre lägenheter gör vi dessa moderna med såväl rumsindelning som god standard i kök och våtutrymmen.

Om lägenheterna har öppen spis, kakelugn, spegeldörrar eller stavparkett, försöker vi bevara detta. I de flesta rum lägger vi in ny parkett.

Lägenheterna på Drettinge är också i äldre hus, men  har moderniserats de senare åren. Varje lägenhet har egen tomt. Avståndet till Växjö är 25 km och till Braås ca 3 km.